Copyright© 2004-sep. 16 Data Management Solutions

Contact


DMSol_Support.exe

Fluxurile de lucru gestionate de aplicaţie asigură Managementul Proceselor Decizionale (Business Process Management - BPM) precum şi automatizarea fluxurilor informaţionale.

Orice organizaţie are implementate o serie întreagă de proceduri de lucru care implicaâ un flux colaborativ între factorii responsabili.

Prin intermediul acestui modul se poate crea, automatiza şi implementa orice proces de business nou sau existent prin integrarea oricărui tip de informaţie aflată în aplicaţii specifice sau baze de cunoştinţe. Prin componenta Workflow Designer orice proces clasic de business poate fi convertit într-un proces electronic complet automatizat indiferent de complexitatea acestuia.

FACILITĂŢI

?
Interfaţa grafica de proiectare
?
Permite definirea facilă şi rapida a proceselor (fluxurilor de lucru)
?
Portlet lansare sarcini
?
Prin intermediul acestui portlet oricare utilizator poate lansa fluxurile de lucru în care este implicat.
?
Sarcini personale
?
Afişeaza toate sarcinile active aferente utilizatorului curent şi permite lucrul cu acestea direct din managerul sarcinilor.