Copyright© 2004-sep. 16 Data Management Solutions

Contact


DMSol_Support.exe

Tot mai multe organizaţii sufocate de volumul mare de date generate de diverse activităţi sunt în căutarea unor soluţii optime pentru stocarea şi arhivarea acestor date (e-mail-uri, fişe medicale, tranzacţii financiare, rapoarte etc.)

Soluţii de stocare sigure, eficiente şi ieftine

Produsele implementate de compania noastră se remarcă atât prin performanţele pe care le deţin cât şi prin experienţa producătorilor în acest domeniu (KOMNetworks-pionierul soluţiilor de arhivare; QStar - lider mondial în domeniul arhivării datelor şi informaţiilor critice).

Ele utilizează spaţiile existente pentru stocarea datelor optimizând utilizarea acestora, mărindu-le performanţele, realizându-se astfel reducerea costurilor cu achiziţia de noi spaţii de stocare, ajutând astfel organizaţiile să-şi gestioneze şi să-şi protejeze in siguranţă toate informaţiile digitale de la conceperea lor până la stocare.

BENEFICII

PRODUSE

KOMpliance

QSntry

Solutii Stocare DMSol Clienti Data Management Solutions