Copyright© 2004-sep. 16 Data Management Solutions

Contact


DMSol_Support.exe

Consultanţă securitate informaţională


Informaţia este “sângele” fiecărei organizaţii şi există sub mai multe forme. Aceasta poate fi printată sau scrisă pe hartie, stocată electronic (baze de date, EDMS) transmisă prin e-mail, arătată în filme sau spusă în conversaţii.

Compania noastră vine în sprijinul oricărei organizaţii care doreşte:

Serviciile noastre în domeniul securităţii informaţionale sunt concepute astfel încât asigură inevstigarea, depistarea şi ameliorarea breşelor de securitate la un nivel de risc acceptabil în confomitate cu cerinţele companiei dumneavoastră.

BENEFICII

Serviciile noastre în domeniul securităţii informaţionale sunt concepute astfel încât asigură inevstigarea, depistarea şi ameliorarea breşelor de securitate la un nivel de risc acceptabil în confomitate cu cerinţele companie dumneavoastră.

securiate informationala