Copyright© 2004-sep. 16 Data Management Solutions

Contact


DMSol_Support.exe

Produse performante  de imagistică medicală pentru nevoile oricărui client

Imaginile DICOM de calitate contribuie semnificativ la diagnosticarea corectă

Imagistica medicală este o ramură care are o pondere importantă în medicina clinică. Cunoa?tem faptul că o imagine de calitate contribuie semnificativ în procesul de stabilire a diagnosticului.

Produsele noastre, prin performan?ele lor, îndeplinesc toate normele de conformitate ?i oferă o gamă largă de instrumente specifice procesului de procesare ?i post procesare a imaginilor medicale.

Produsele noastre au un raport calitate-pre? foarte bun, ele fiind disponibile atât clinicilor ?i spitalelor mari cât ?i cabinetelor mici.

Întotdeauna oferim produsele adecvate tuturor clien?ilor no?tri în func?ie de nevoile acestora.