Copyright© 2004-sep. 16 Data Management Solutions

DMSol_Support.exe

Contact


Picture Archiving Communication Systems - PACS

Sistemele (soluţiile) de tip PACS fac parte din componenta informatică a sistemelor medicale. Acestea sunt supuse, ca toata celelalte sisteme informatice din acest domeniu, unei permanente schimbări generată pe de o parte de evoluţia echipamentelor medicale destinate investigării şi pe de altă parte de reglemtările şi standardizările în domeniu.

Soluţiile PACS implementate de compania noastră sunt soluţii performante, confirmate la nivel mondial şi naţional, certificate ca şi dispozitive medicale de Comunitatea Europeană şi care garantează o disponibilitate de 99% în funcţionare.

Sisteme PACS Clienti Data Management Solutions

Solu?ii unice ?i arhitecturi fiabile destinate stocării imaginilor medicale în medii PACS. Solu?ii  PACS de nivel enterprise destinate spitalelor ?i clinicilor.

SOLUŢII PACS

SNTRYDICOM

Sistem PACS independent care, utilizând un format independent DICOM, asigură continuitatea disponibilităţii imaginilor într-un mediu PACS în continuă schimbare

iQ WEBX

Sistem PACS independent care constă într-o suită de soluţii prezentate într-un singur pachet, usor de folost şi intuitiv.

INFINITT

Soluţie PACS independentă, considerată a fi una din cele mai stabile soluţii pe plan mondial, disponibilă complet în interfaţă WEB realizată în tehnologie HTML 5.