Copyright© 2004-sep. 16 Data Management Solutions

DMSol_Support.exe

Contact


Fişiere DICOM transmise de 8 ori mai rapid decât în mod uzual.

iQ Router accelerează transmiterea oricărei imagini medicale (fişier DICOM) în orice reţea


Tehnologia multicanal încoporată în iQ Router garantează un nivel înalt şi constant de performanţă în schimbul de fişiere DICOM între multiple centre imagistice, asigurând gestiunea simultană a până la 20 de canale de comunicaţie.BENEFICII

Clienti Data Management Solutions Imagistica medicala - Teleradiologie