Copyright© 2004-sep. 16 Data Management Solutions

DMSol_Support.exe

Contact


Soluţie de tip robot pentru managementul etichetării şi inscripţionării mediilor portabile (CD;DVD), destinate pacienţilor, cu studiile imagistice trasnmise de pe orice fel de modalitate DICOM

iQ ROBOT este o soluţie ieftină şi performantă destinată distribuirii studiilor imagistice pe medii portabile precum CD, DVD sau Blu-Ray.

Orice centru de imagistică poate folosi iQ ROBOT pentru automatizarea procesului de inscripţionare şi etichetare a mediilor portabile destinate pacienţilor, obţinând astfel importante economii de timp si bani.

Mediile create cu iQ ROBOT îndeplinesc cerinţele de standard IHE PDI si DICOM CD, astfel încât orice soluţie de vizualizare şi/sau procesare fişiere DICOM poate citi şi procesa informaţiile existente pe acestea. La nevoie, se poate încorpora orice viewer portabil DICOM, de ex. iQ LITE, pentru o vizualizare facilă a studiilor inscripţionate pe mediile portabile.BENEFICII

Clienti Data Management Solutions
iQ ROBOT