Copyright© 2004-sep. 16 Data Management Solutions

Contact


DMSol_Support.exe

Managementul securităţii informaţiilor este diferit de securitatea sistemelor informatice (include dar nu se limitează).

Scopul dumneavoastră prioritar este protejarea informaţiei pe care o deţineţi şi apoi obţinerea unei certificări ISO 27001

Standardul ISO/IEC 27001:2005 stabileşte cerinţele şi criteriile pentru implementarea, operarea, monitorizarea, revizia, mentenanţa şi îmbunătăţirea sistemului de management al securităţii informaţiilor în contextul riscurilor de ansamblu la care este supusă organizaţia.

Reţineţi că managementul securităţii informaţiilor NU SE LIMITEAZĂ doar la securitatea sistemului informatic. Noi ştim acest lucru şi vom aplica toate cunoştinţele noastre pentru a transpune în realitate, împreună cu dumneavoastră, toate cerinţele standardului corelate cu necesităţile organizaţiei.

Aveţi nevoie de serviciile noastre atunci când:

BENEFICII

Consultanta standard ISO 27001 Clienti Data Management Solutions