Copyright© 2004-sep. 16 Data Management Solutions

Contact


DMSol_Support.exe

Vedere de ansamblu rapidă a indicatorilor de performanţă ai afacerii dumneavoastră

Informaţie vizuală afişată sub formă de grafice

Prin intermediul modulului Application Builder informaţia existentă în oricare dintre aplicaţiile integrate poate fi prezentată şi sub formă de grafice.

De asemenea, prin intermediul acestui modul, se pot construi grafice şi prin folosirea datelor din orice alte surse compatibile ADO/ODBC.

FACILITĂŢI

?
Gauges
?
Grafic de tip Pie
?
Grafic de tip Bars
?
Grafic de tip Linear
?
Grafic de tip Piramida
?
Grafic de tip Funel
?
Integrare cu Application Builder
?
Integrare cu surse ADO/ODBC
?
Integrare SQL Server