Copyright© 2004-sep. 16 Data Management Solutions

Contact


DMSol_Support.exe

Audit pentru conformitate cu Legile 260/2007 şi 135/2007

În conformitate cu prevederile legilor mai sus enumerate:

„Sistemele informatice destinate operaţiunilor de emitere a facturilor în formă electronică pot fi utilizate numai dacă sunt omologate în prealabil de către Autoritatea Naţională pentru Reglementare în Comunicaţii şi Tehnologia Informaţiei.

(1) Certificatul de omologare este acordat de către ANRCTI în urma verificării, prin intermediul unui proces de audit, finalizat prin redactarea unui raport de audit, a îndeplinirii de către sistemul informatic a unor cerinţe minime de securitate...

(2) Auditul este realizat de către un auditor independent faţă de furnizorul de servicii de facturare electronică care solicită omologarea sistemului informatic.”

În situaţia în care doriţi ca societatea dvs. să implementeze un sistem informatic destinat facturării electronice soluţiile noastre de:

asigură premisele îndeplinirii cerinţelor legale.

Auditare facturare electronica

Legile 260/2007 (Facturarea electronică) şi 135/2007 (Arhivarea documentelor în formă electronică), creează cadrul care vă permite desprinderea documentelor contabile de suportul hârtie.

BENEFICII FACTURARE ELECTRONICĂ

Clienti Data Management Solutions