Copyright© 2004-sep. 16 Data Management Solutions

DMSol_Support.exe

Contact


Un audit profesional efectuat de o terţă parte constituie garanţia obţinerii certificării dorit

Auditare pentru conformitate standard  ISO 27001

Un sistem de management al securităţii informaţiilor furnizează recomandări pentru ţinerea sub control a riscurilor informaţionale, aduce o clarificare asupra tipurilor de ameninţări şi dă direcţii de abordare ale metodelor de protecţie pentru a asigura supravieţuirea companiei, minimizarea potenţialelor daune financiare, maximizarea profitului şi a perspectivelor organizaţiei.

Orice organizaţie, care consideră că informaţiile cu care intră în contact trebuie protejate, trebuie să aibă un astfel de sistem de management prin care să controleze toate riscurile.

BENEFICII

Audiarea ISO 27001 Clienti Data Management Solutions